Namiesto odmietania zlosti a sebaodsudzovania ako „zlých“ či „nesprávných“, pozrite sa na ne ako na „bolestivé“. Tak vstúpite do sebasúcitu.

Sharon Salzberg, učiteľka vipassany, autorka knihy „Real Love“.