Bankový účet

Na náš účet môžete posielať poplatky za kurz; uveďte svoje meno alebo kontakt. Účet je vedený v €.

IBAN: SK50 8360 5207 0042 0667 5677

Ak chce platiť v českých korunách, môžete previesť peniaze na český účet, € preveďte na koruny podľa kurzu Českej národnej banky (cnb.cz):

2500408298/2010


Ak nás chcete podporiť finančne, budeme vďační za váš príspevok. Náš projekt (zatiaľ) nemá právnu subjektivitu ako nezisková organizácia; preto nemôžeme vystaviť potvrdenie o dare pre daňové účely.