Bankový účet

Na náš účet môžete posielať poplatky za kurz; uveďte svoje meno alebo kontakt. Účet je vedený v €.

IBAN: SK6165000000000094229227


Ak nás chcete podporiť finančne, budeme vďační za váš príspevok. Náš projekt (zatiaľ) nemá právnu subjektivitu ako nezisková organizácia; preto nemôžeme vystaviť potvrdenie o dare pre daňové účely.