Vipassana

Vipassana, meditácia vhľadu, je tradičná budhistická meditačná technika, ktorá rozvíja všímavosť. Cieľom je lepšie pochopiť samého seba. Slovo vipassanā (z jazyka Páli) znamená „vidieť jasne“.

Vipassana zoslabuje a odstraňuje naše zaužívané vzorce vnímania, myslenia a správania – sebakritiku, hnev, porovnávanie sa, nutkavé myšlienky, obavy, úzkosti, pocity beznádeje a smútku, pochybnosti a pod.

Vipassana vedie k celkovému zníženiu stresu, k väčšej schopnosti vyrovnávať sa s ťaživými pocitmi a myšlienkami a pomáha primerane reagovať. Prináša nielen hlbšie porozumenie samému sebe, ale aj druhým, a tak zlepšuje medziľudské vzťahy.

Vipassana, tiež nazývaná meditáciou všímavosti (mindfulness), má široký rozsah vedecky dokázaných účinkov na zdravie človeka: fyzické, psychické, sociálné (viď zhrnutie v angličtine).

História

Meditáciu Vipassana učil Buddha ako „jedinečnú cestu k očisteniu bytostí, k prekonaniu trápenia a nariekania, k ukončeniu strasti a žiaľu, k nastúpeniu správnej cesty, k uskutočneniu odpútania“ (Mahā Satipatthāna-sutta). Vipassana zažila rozmach v 19. a najmä 20. a 21. storočí, kedy k jej šíreniu významne prispel barmský učiteľ Mahasi Sayadaw (1904−1982).

Ajahn Tong

Ajahn TongMahasiho žiakom bol aj thajský mních Ajahn Tong (1923–2019), ktorý bol od r. 1991 opátom budhistického kláštora v Chom Tong (blízko mesta Chiang Mai v severnom Thajsku) a bol jedným z najuznávanejších učiteľov meditácie Vipassana v juhovýchodnej Ázii. Všetci učitelia na nami organizovaných kurzoch sú žiaci (priami alebo nepriami) Ajahna Tonga a držia sa pri učení jeho štýlu. Jednoduché cvičenia v chôdzi a v sede kultivujú všímavosť, čiže uvedomovanie si toho, čo sa v mysli v prítomnom okamihu odohráva. Meditujúci majú každý deň individuálne konzultácie so svojím učiteľom.

Formát kurzov

V tomto štýle vipassany trvá prvý kompletný „základný kurz“ 2−3 týždne. Po ukončení základného kurzu sa robia 10-dňové retreaty; ich trvanie sa opäť môže prispôsobiť, 7−10 dní.

Ak už ste pár retreatov spravili, je možnosť robiť „domáci retreat“ (alebo „každodenný retreat“), kedy sa medituje kratšie každý deň (1 hodina alebo viac), pravidelné rozhovory s učiteľom sa konajú telefonicky a iba posledné 2−3 dni intenzívnej meditácie sa robí v meditačnom centre (alebo doma, ak je to prakticky možné).

Ostatné centrá

Tento štýl meditácie ponúkajú aj iné centrá po celom svete. Na mape sú centrá v Európe (a hlavné centrum v Chom Tong, Thajsko). Stále otvorené centrá sú na mape vyznačené žlto, je možné ich navštíviť kedykoľvek (overte si na ich webe). Skupiny vyznačené fialovo organizujú kurzy iba na určité dátumy alebo sa pravidelne stretávajú meditovať.