วิปัสสนา กรรมฐาน สโลวะเกีย

พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล(ในภาพ)บรรพชาเป็นพระภิกษุตั้งแต่ปีปีพ.ศ.2487(ค.ศ.1944)เป็นพระสอนวิปัสสนาที่ได้รับความเคารพสูงสุดรูปหนึ่งในประเทศไทย

ลูกศิษย์ของพระอาจารย์คือคุณธนัตย์ จินดาพร(เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985)และภรรยาคือ  คุณแคธริน อี. จอห์นสตัน จินดาพร(เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986)  ทั้งคุณถนัดและคุณแคทรีนได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งสองท่านได้กรุณาเดินทางมาสอนวิปัสสนาเป็นเวลา2สัปดาห์ที่ภาคกลางของ  ประเทศสโลวาเกีย(ใกล้เมืองซโวเล็น)ในเดือนสิงหาคม2017 (ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ).